ก่อนอื่นมาดูขั้นตอนการทำงานของการประปาไทยนครหลวงก่อนดีกว่า ว่าเค้ามีขั้นตอนการกรองน้ำจนได้มาตรฐานกันอย่างไรจากมาตรฐานองค์การอนามัยโลก

  1. อย่างแรกสูบน้ำจากแหล่งธรรมชาติ หรือน้ำดิบ ไม่ใช่น้ำคลองอะไรนะ ต้องเป็นน้ำจากธรรมชาติจริงๆ โดยไม่ได้เอามาใช่ใหม่ เป็นแหล่งที่จัดหาไว้และมาจากธรรมชาติจริงๆ
  2. เริ่มกำจัดตะกอน และจุลินทรีย์ สิ่งปนเปื้อน ปรับความเป็นกรดและด่าง โดยใช้สารส้มและปูนขาว ที่ทำให้ตะกินไม่สามารถรอดพ้นขั้นตอนนี้ไปกับน้ำได้นั่นเอง
  3. กรองอีกทีนึงง ละเอียดกันหน่อย ตะกอนก็ต้องกรองแล้วกรองอีก ครั้งที่สอง กรองด้วยกรวดกรอง และทรายกรองทีนี้ก็ได้น้ำที่ใสสะอาดจริงๆ
  4. ไส่คลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำ แน่นอนมันไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายอย่างแน่นอน ไส่ในปริมาณที่พอเหมาะนั่นเอง เพียงเท่านี้น้ำประปาก็ใสสะอาดอย่างปลอดภัยแล้ว

แต่ก็ขอแนะนำว่าก่อนดื่มน้ำ ควรกรองน้ำอีกทีนึง หรือเอาน้ำไปต้มให้อุณหภูมิเดือด ก่อนดื่มเข้าไป เพราะว่าการดื่มน้ำประปาโดยไม่กรองมีผลต่อร่างกายในระยะยาวแน่นอน

ที่มา : www.dek-d . com